Søke barnehageplass

Alle som søker barnehageplass i Bergen og som skal være med i hovedopptaket for 2021, må registrere søknaden sin i Vigilo. Ønsker dere en barnehageplass i Slettebakken menighets barnehage må dere søke via Samordnet opptak i Bergen kommune. Søknadsfrist for hovedopptaket for 2021 er satt til 1.mars, men man kan søke barnehageplass hele året. Ta gjerne kontakt med styrer for barnehagen Kristin Haukaas for mer informasjon om opptak. Telefon: 48603106 Mail: slettebakkenmenighetsbarnehage@gmail.com