Velkommen til barnehagen

Slettebakken Menighets Barnehage AS "En liten barnehage med et stort hjerte!" Barnehagen ligger til i kjellerlokalene til Slettebakken Kirke, tett på vakker natur og tett på byen. I barnehagen vår er det 25 barn i alderen 1-6 år og 8 voksne. Barnehagen har store og fine leke- og oppholdsarealer inne. På lekeplassen finner barna motoriske utfordringer i kupert terreng, i tillegg til tradisjonelle lekeapparater som inspirerer til utfoldelse og lek. På lekeplassen har vi kjøkkenhage, til glede for små og store. Barnehagen praktiserer særskilt kristen formålsparagraf. Velkommen til oss!