Organisering

Vi er en liten barnehage med 21 barn i alderen 1-6 år og 7 faste ansatte. Vi tilbringer store deler av tiden sammen som gruppe. Fordelene med å ha alle samlet er at de eldste barna lærer å ta hensyn og hjelpe de små. De får øve seg på å være gode rollemodeller. De minste får se hva som er mulig i lek, aktivitet og kommunikasjon, det er alltid noe spennende å strekke seg etter. Noen dager i uken velger vi å dele gruppen inn i fire mindre grupper. Da tilpasses aktiviteten til barnas alder og utviklingsnivå.

På denne måten får barna det beste fra to verdener; aktiviteter tilpasset eget utviklingsnivå, og inspirerende samspill med barn ulik en selv. 

Det viktigste for oss er at vi er liten. Vi er så liten at alle kjenner alle og alle er trygg på alle! Vi bygger virksomheten på gode verdier og et følelsesmessig engasjement i hverandres liv.