Organisering

En liten barnehage med et stort hjerte.

Vi er en liten to-avdelings barnehage med til sammen 25 barn. Barna er fordelt på to avdelinger, Eiketreet og Hundremeterskogen. På avdeling Eiketreet møter du 9 barn som alle er under 3 år, og 4 faste voksne. På avdeling Hundremeterskogen møter du 16  barn som alle er over 3 år, og 4 faste voksne. Noen i personalet jobber i reduserte stillinger og kan jobbe mer ved behov. I tillegg har barnehagen 3 faste ringevikarer. For oss er det viktig at barna alltid møter voksne i barnehagen som de kjenner godt og er trygge på. Hos oss kjenner alle alle. 

Selv om vi er fordelt på to avdelinger er det viktig å legge tilrette for treffpunkter hvor små og store kan være sammen. Barna har mye å vinne på dette. De store barna får her øve seg på å vise hensyn og omsorg for noen som er mindre, i tillegg blir barna god på å hjelpe. De minste barna får i samspill se hva som er mulig i lek og aktivitet, dette kan inspirere til å utforske og prøve. 

Vi er en liten barnehage med et stort hjerte. Hjerte for barn og barndommens egenverdi, hjerte for foreldre og barnas familie, hjerte for personale og for alle hverdagene vi har sammen.