Brukerundersøkelsen 2019

De siste 4 årene har Bergen Kommune invitert foreldre i kommunale og private barnehager til å delta i en brukerundersøkelse som omhandler barnehagen. Foreldrene har svart på en rekke spørsmål om barnehagens innhold, arbeidsmetoder, personalet, hvordan de opplever barnets trygghet og trivsel m.m. Denne undersøkelsen er verdifull for oss i personalet da vi får tilgang til informasjon om våre styrker og utviklingsområder, da vet vi hva vi bør jobbe videre med. For foreldre som søker barnehage kan den være nyttig, da ser dere hva andre foreldre er fornøyd og mindre fornøyd med.