Ansatte

Slettebakken Menighets Barnehage AS

Sine Holm Reigstad

Stilling: Assistent
sine-1999@hotmail.com

Sine er fast ansatt assistent i 100% stilling. Hun holder for tiden på å ta fagbrev i barne-og ungdomsarbeiderfaget. Verneombud i barnehagen.

Lorentz Andreas Humlevik

Stilling: Assistent
955 54 995
lahumlevik@gmail.com

Kristine Øyvang

Stilling: Assistent
450 53 106
kristineoyvang@yahoo.no

Kristin Haukaas

Stilling: Styrer
486 03 106
slettebakkenmenighetsbarnehage@gmail.com

Utdannet barnehagelærer med faglig fordypning i småbarnspedagogikk. Gjennomførte styrerutdanning på NHH i 2018-2019.

Eva Maria Halvorsen Kårbø

Stilling: Vikar

Fast ringevikar. Eva er utdannet almennlærer og har tidligere jobbet på barneskole.