Menighetsbarnehage

Barnehagen eies og drives av Slettebakken Menighets Barnehage AS og praktiserer utvidet formålsparagraf. Det vil si at vi legger vekt på kristne verdier og det kristne budskapet i vår daglige praksis. Barnehagen følger kirkeårets rytme med høytider og tekster. Barnehagens styre består av tre medlemmer i menighetsrådet, sammen med barnehagens styrer.

Barnehagen er en del av et kirkebygg og det merker vi i hverdagen. Ved aktivitet og når kirkeklokkene ringer på dagtid responderer barna med nysgjerrighet. Slike situasjoner gir god anledning til fine samtaler. Barna har mange gode spørsmål om livet, alt de erfarer og observerer. 

Personalet i kirken kjenner vi godt. Menighetspedagogen og prestene kommer av og til innom for å ha samling med oss, det setter vi stor pris på! 

Er kirkerommet ledig bruker vi gjerne det når vi skal ha samlinger med kristent innhold. Rommet setter en fin ramme for samlingen og det blir ofte veldig stemningsfylt.