Søke barnehageplass

Alle som søker barnehageplass i Bergen og som skal være med i hovedopptaket for 2021, må registrere søknaden sin i Vigilo. Ønsker dere en barnehageplass i Slettebakken menighets barnehage må dere søke via Samordnet opptak i Bergen kommune. Søknadsfrist for hovedopptaket for 2021 er satt til 1.mars, men man kan søke barnehageplass hele året. Ta gjerne kontakt med styrer for barnehagen Kristin Haukaas for mer informasjon om opptak. Telefon: 48603106 Mail: slettebakkenmenighetsbarnehage@gmail.com

Brukerundersøkelsen 2019

De siste 4 årene har Bergen Kommune invitert foreldre i kommunale og private barnehager til å delta i en brukerundersøkelse som omhandler barnehagen. Foreldrene har svart på en rekke spørsmål om barnehagens innhold, arbeidsmetoder, personalet, hvordan de opplever barnets trygghet og trivsel m.m. Denne undersøkelsen er verdifull for oss i personalet da vi får tilgang til informasjon om våre styrker og utviklingsområder, da vet vi hva vi bør jobbe videre med. For foreldre som søker barnehage kan den være nyttig, da ser dere hva andre foreldre er fornøyd og mindre fornøyd med.