Smitteforbyggende tiltak i barnehagen

Barnehagen følger nå smitteforbyggende tiltak etter GULT nivå og barnehagen er samlet som en avdeling. Dette gjelder fra uke 7 2021. Barnehagen iverksetter ulike tiltak avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell: grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet.

Modellen varierer fra vanlig organisering med lek, aktivitet og bemanning, til mer omfattende tiltak med små mindre grupper (kohorter). 

Det er smittevernmyndighetene som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på i henhold til trafikklysmodellen. 

Barnehagen følger nasjonale retningslinjer og praktiserer tiltak for å ivareta en trygg barnehage for barnet ditt også under Covid-19 pandemi. Vår praksis er kort oppsummert her: Slik skaper vi trygge barnehager

Denne siden vil være oppdatert med nivåsituasjonen barnehagen forholder seg til som grunnlag for tiltak. 

 

Takk for godt samarbeid mellom barnhagen og hjemmet for at dette skal fungere best mulig! 

 

Med vennlig hilsen 

Kristin Haukaas 

Styrer