Nyhetsarkiv

  • Smitteforbyggende tiltak i barnehagen

    Barnehagen følger nå smitteforbyggende tiltak etter GULT nivå.
    Barnehagen iverksetter ulike tiltak avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell: grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet.